Stugsida.jpg (116567 bytes)
Stugan sett ifrån väst före branden

Brand.jpg (57698 bytes)
Stugan efter branden som totalförstörde 
villan tisdagen 18.8.98 kl 18:45.